Két levél a XIX. század elejéről

A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak mutatójában találtam rá két családi vonatkozású levélre.

Az egyik, az 565. sorszámú irat Farkas Demeter és Ortutay Mária részére ad felmentést a negyedik fokú rokonság alól. A másik, az 1328. sorszámú irat az alispán levele a házasságot kötő Ortuutay György katonával kapcsolatban. Az irattár jegyzékében szerepel még az 1338. számú irat is, mely Tanovicsné özvegynek 1820. május 22-én kelt folyamodása Ortutay János adóssal kapcsolatban. A levelekben említett György, Mária és talán János is annak az Ortutay Jánosnak, tímári görög katolikus papnak a gyermekei, aki az aradi vagyonos ág legkorábbi ismert személye, így e levelek nagyon értékes adalékot szolgáltatnak ezen ág történetéhez. Az első két iratot Ortutay Attila segítségével sikerült másolatban megkapnom. A két levél latin nyelvű, fordításukat a Latinfordítás szakértői végezték el számunkra.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.