A család fő ágai

A család korai történetéről elsősorban annak egyházi személyiségein keresztül tudunk. A legkorábban ismert személyek görög katolikus papok, az ő adataik (leginkább csak a nevük és a szolgálati helyük és annak ideje) egyházi sematizmusokban, összeírásokban és egyéb egyházi dokumentumokban kerültek feljegyzésre.

A görög katolikus papok lehetnek családosak is, ahogy azt elsősorban a kárpátaljai ágnál láthatjuk is, de ezek az egyházi adatok a papok rokoni kapcsolatait általában nem rögzítik. Jelenleg a legkorábbi ismert családtag Ortutay Illés, akit 1792-ből említik, mint aki Alsó-Remetén szolgált.
Az anyakönyvi adatokból két nagy ág rekonstruálható több kevesebb pontossággal, a kárpátaljai és az aradi ág. Az aradi ágról egyelőre keveset tudok. Legkorábbi ismert tagja Ortutay János görög katolikus pap aki 1799-ben halt meg. Ez az ág kifejezetten vagyonos, birtokos család volt, tagjai korán áttértek római katolikus hitre, Aradon és környékén laktak.
A kárpátaljai ágból három családfát is sikerült rekonstruálni, ebbe az ágba tartozok én is. Ők csaknem napjainkig megmaradtak görög katolikusnak, és majd minden generációban előfordulnak családos papok. A három családfa kapcsolódási pontja is valószínűsíthető, bár anyakönyvi adatokkal egyelőre nem igazolható.
A történethez hozzátartozik egy családi birtokper is, melynek iratait Ortutay Tivadar megtalálta az Eperjesi levéltárban. Az iratok szerint a per a Rákóczi szabadságharc idején, azaz 1703-1711 között zajlott. Az eredeti iratokat egyelőre nem sikerült fellelni.
Ortutay Réka említése szerint egy Ortutay 1792 -ben II. Habsburg Lipóttól nemesi oklevelet kapott, de egyelőre ennek nyomát sem sikerült megtalálni.
A „Családnévváltoztatások Magyarországon 1800-1893” című könyv adatai alapján bizonyos Spellenberg Vilmos tibai lakos nevét a Belügyminisztérium engedélyével Ortutai -ra változtatta. Ennek iratait egyelőre nem kerestem meg, bár a forrás szerint a névváltoztatáshoz kapcsolódó iratok megtalálhatóak az Országos Levéltár Bécsikapu téri épületében. Nem tudom, hogy ezen Ortutai Vilmosnak utódai születtek e, de elképzelhető, hogy ő egy független Ortutai (Esetleg későbbiekben Ortutay) családi ág alapítója.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.