Rózsás János – Gulag lexikon

Ez a könyv 2000-ben jelent meg a Püski Kiadónál, és az 1945 után a kommunista rezsimek által kényszermunkatáborba küldöttek sorsával foglalkozik. A szerző a több tízezer áldozat közül mintegy négyezer személynek a sorsát derítette föl és tette közzé ebben a kötetben.

Családunk többszörösen is érintett. Kárpátalja a trianoni döntés után Csehszlovákiához került, majd a második világháború során Magyarország katonai úton visszafoglalta. A világháború után a Szovjetunió annektálta a területet, és kíméletlenül üldözte az ott található magyar népességet. Ez vezetett több ezer magyar internálásához, köztük Ortutay Jenő, Ortutay Elemér és Ortutay István görög katolikus lelkészekkel. Az ő sorsukról található néhány mondatos összefoglaló a Lexikonban.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.