A családalapító legenda

Családalapító legendánkat Ortutay Rékától kaptam. Forrása sajnos ismeretlen.

Az első Ortutayak tatár származásúak, maga a név is tatár eredetű. Állítólag a tatár (valamelyik türk nyelv, vagy esetleg mongol?) nyelvben létezik az "ortu", "ortut" szógyök. Tehát az első Ortutay egy tatár hadvezér volt, aki vagy a Rákócziak vagy a Báthoryak oldalán harcolt, és állítólag kitűnő szolgálataiért kutyabőrt és birtokot kapott a Felvidéken. Ez ma az Ortutová (magyarul Ortutó) nevű falu, ahonnan az Ortutay család valóban származik.
A legenda több ponton is megkérdőjelezhető. A legnagyobb ellenérv, miszerint Ortutó településnévre egy sokkal ésszerűbb, és hihetőbb magyarázat is ismert, ez pedig a helyben egykor bányászott higannyal (szlovákul ortut) függ össze. Az viszont igaz, hogy Báthory oldalán harcoltak tatár csapatok a Krímből, és hogy Ortutó környéke lehetett Báthory birtokában. Az is tudott, hogy valóban létezik kutyabőr valamely Ortutay ágnak, bár bővebb bizonyítékot egyelőre nem találtam.

Navigation

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.