A kárpátaljai első családfa

A kárpátaljai ágból ez a családfa a legteljesebb, és valószínűleg a másik két családfa is kapcsolódik hozzá a korai családoknál. Számos ma élő tagjával sikerült felvennem a kapcsolatot, akik segítettek rekonstruálni a leszármazások egyes részleteit.

Több családkutató is van ebben az ágában a családnak, adataim elsősorban az ő eredményeikre támaszkodik. Elsősorban Ortutay Andrást és Ortutay Tivadart említeném meg, akik fölkutattak számos dokumentumot, és amelyeket csak az ő munkájukból ismerhettem meg, mert az eredetiek már nincsenek meg, vagy nem hozzáférhetőek. Ugyancsak nagy segítségemre volt Ortutay Réka, akivel többször konzultáltam, és aki Ortutay Tivadar jegyzeteinek egy részét a rendelkezésemre bocsájtotta.
A család ezen ága Kárpátaljáról származik, de sajnos az ismert történelmi okokból már szinte egyetlen tagja sem él már ott. Többségük Magyarországra települt át, néhányan pedig Szlovákiában élnek. Számos ismert személyisége van ennek az ágnak, Ortutay Jenő és Ortutay Elemér, az ungvári pap mártírok, de említhetem Ortutay Lovass Gyulát, az ismert publicisztát.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.