dorogi és ortutói Ortutay István

*1894. 02. 28. Ungdaróc - + 1967. Ungvár
Édesapja: Ortutay András I.
Édesanyja: ?
Testvére: Ortutay Miklós I.
Feleség: geszerádi Szilvay Erzsébet
Gyermekek: dorogi és ortutói Ortutay Iván, dorogi és ortutói Ortutay András

Görög katolikus lelkész. Az Ungvári Királyi Katolikus Főgimnázium értesítője szerint a főgimnázium 2a osztályának tanulója volt az 1905-1906. tanévben. Bizonyítványa tanúsága szerint ruthén (ruszin) nyelvet is tanult. Szócikkben szerepel az Ungvár és Ung vármegye című szociográfiában. Az első világháborúban betegápolóként működött. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Felszentelése után sorrendben Munkácson, Dombrótelken, Nagyturjaszögön és Ujszemerén volt segédlelkész, 1925 után Kapuszögön parókus. A fogyasztási szövetkezet elnöke, 24 katasztrális hold birtokon gazdálkodott. Kárpátalja szovjet annexiója után a görög katolikus papokat arra kényszerítették, hogy megtagadják a Rómához való hűségüket és csatlakozzanak az ortodoxiához. Mivel Ortutay István ezt megtagadta, az állambiztonsági szervek 1949-ben letartóztatták. A Kárpátaljai Szovjet Belügyi Hadsereg 25 évi, javító-nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A tajseti lágerben töltötte büntetését, ahonnan 1956-ban szabadult. Esetéről a Gulag Lexikon számol be a 281. oldalon.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.