A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár 565. sorszámú irata

Ezt a latin nyelvű levelet 1804. május 5-én írta Bacsinszky András (1732-1809) görög katolikus püspök Ungváron. A levél címzettje Kricsfalusy János dorogi plébánosnak (Hajdú)Dorogon, s a levél engedélyt ad Farkas Demeternek és Ortutay Máriának, Ortutay János egykori timári plébános még hajadon leányának a házasságkötésre.

Íme a levél szövegének fordítása:

Szeretett alesperes fiam!

Dorogi hívednek, Farkas Demeternek a DiIV-be [Valószínűleg „Dispensationes IV”, a felmentésekkel foglalkozó valamely szabálygyűjteményről lehet szó.] tartozó, azon belül is az e levélben jelölt év és hó 26-án elém felterjesztett kérelmének ügyében [a zárójel után odaértendő: ~ „a következőt válaszolom:”] (hogy tudniillik ugyanezen nevezett Farkas Demeter házasságkötés céljából eljegyezte Ortutay Máriát, Ortutay János egykori timári plébános még hajadon leányát, és vele minél hamarabb házasságot kíván kötni e vágyát azonban a felmerült negyedfokú vérségi kötelék akadálya miatt betölteni nem tudta, így alázatosan kérte, hogy ez alól való felmentés révén erre kilátása lehessen): az ő kérésére, vagy mert a mátka - árva lévén – másik, hasonló esélyt a férjhezmenetelre nem egykönnyen remélhetne: az említett jegyeseknek, vagyis Farkas Demeternek és Ortutay Máriának az említett, negyedik fokú vérségi kötelék akadálya alól az Úr nevében felmentést adok és - amíg valami egyéb kánoni akadály útjába nem áll ennek – ugyanezen említett jegyeseknek a DiIV. alapján (betartva a jog szernit betartandókat) a házasságban egyesülés lehetőségét megadom. Osztatlan püspöki áldásommal maradok

szerető atyja: András püspök [Bacsinszky András (1732-1809); a püspökök máig is csak a keresztnevükkel írnak alá.]

Ungvár, 1804 május 5.

A külzeten:
Farkas Demeter kérelmező házassági felmentésért való folyamodásának ügyében. Ungvár.

Ungvárott. Szeretett fiamnak, Kricsfalusy János dorogi plébánosnak és alesperesnek Dorogon.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.