A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár 1328. sorszámú irata

Ezt a latin nyelvű levelet 1805. február 12-én írta Király József rendes alispán Nagykállón. A levél címzettje Kricsfalusy János dorogi plébánosnak (Hajdú)Dorogon, s a levél értesíti a plébánost arról, hogy Ortutay Györgyöt a leszerelők éves jegyzékébe nem tudta bevezetni, de igazolja, hogy a katonai kötelezettségei alól szabadságolva van, tehát a házasságkötésének nincs akadálya.

A levél szövegének fordítása:

Igen tisztelendő alesperes úr, kinek nagyonis lekötelezettje vagyok!

Ortutay György, ahogy alább kifejtem, Schvarzenberg herceg [1771-1820; ezredes 1794-től] híres ulánus ezredéből meghatározatlan időre szabadságolt katona; ámbár ő a szabadságoló levelet bemutatva (melyet itt, a híres vármegyénél megőrizni nem szoktak, hanem,ha valaki fel is mutatja, rögtön visszaadják az azt bemutatónak) igazolta, hogy valóban szabadságolva van, azonkívül helyben igazolást kért, hogy a házasságkötéssel menyasszonya vagyona révén életkörülményei javulnának, a megkötni kívánt házasságra engedélyt nyerve pedig valóra válthatná terveit: a késői értesítés miatt azonban a folyó évben leszerelendők jegyzékébe bevezetni már nem tudom.
E levéllel válaszolok igen tisztelendő uraságtok folyó év február 11-én nekem címzett nagybecsű levelére.
Maradok állandó tisztelettel:

igen tisztelendő uraságotok lekötelezett szolgája,

........3 Király József rendes alispán.
Nagykálló, 1805 február 12.

A külzeten:
Igen tisztelendő Kricsfalusi János alesperes és dorogi plébános úrnak, akinek nagy hálával tartozom. A rendes alispáni hivatalából. Dorog.

Navigáció

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.